Landing-image Landing-image
Θέλω να συμμετέχω!
Η πρόκληση της δίκαιης ψηφιακής μετάβασης

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν δραστικά τη ζωή μας. Φέρνουν μαζί τους νέες δυνατότητες για μάθηση, ψυχαγωγία, επιχειρηματικότητα και εργασία. Μας διευκολύνουν παρέχοντας νέες υπηρεσίες, διευκολύνουν την κοινωνική κινητικότητα, δημιουργούν νέες ελευθερίες και δικαιώματα. Μας συνδέουν δημιουργώντας κοινότητες με όλους τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και του πλανήτη, καταρρίπτουν γεωγραφικά, πολιτικά και κοινωνικά σύνορα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες φέρουν γι’ αυτό επίσης σημαντικές υποχρεώσεις και προκλήσεις.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κάνει αυτή τη δεκαετία που διανύουμε μέχρι το 2030 την «Ψηφιακή Δεκαετία» της Ευρώπης και πρότεινε στις 9 Μαρτίου 2021 τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει τέσσερα κομβικά σημεία-πυλώνες: α) ψηφιακές δεξιότητες, β) ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, γ) ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, δ) ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καταβάλλει προσπάθεια για την επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και έχει δεσμευτεί να ξοδέψει 7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).


Το Κίνημά μας έχει θέσει ως προτεραιότητα κάθε ευρώ που θα επενδυθεί να πιάσει τόπο. Να είναι ανταποδοτικό, να ενισχύσει την ψηφιοποίηση, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, τον δίκαιο εκσυγχρονισμό κομβικών δημόσιων υπηρεσιών.

Το ψηφιακό χάσμα δεξιοτήτων και υποδομών στη χώρα μας είναι τεράστιο. Περίπου ένας στους δύο Έλληνες στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Δημιουργεί, αναπαράγει και διευρύνει ανισότητες. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στερεί από σημαντικό μέρος της κοινωνίας μας την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, υποβαθμίζει τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, δημιουργεί πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Για παράδειγμα, η πανδημία και η ανάγκη για τον ραγδαίο ψηφιακό μετασχηματισμό αγαθών, όπως η εκπαίδευση και η εργασία, δημιούργησε μαθησιακά κενά και εργασιακή επισφάλεια.

Για να πετύχουμε τα κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος με δίκαιο τρόπο χρειάζεται να δώσουμε βάση τόσο στη δημιουργία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, όσο επίσης στην ψηφιακή ενσωμάτωση και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών που έχουν ανάγκη.

photoright

#mazi διαμορφώνουμε

πολιτικές για μια

δίκαιη ψηφιακή

μετάβαση

photoleft

#mazi θα

δημιουργήσουμε ένα

μέλλον δίκαιης

ψηφιακής μετάβαση για

όλους, με όφελος για τον

πολίτη και την κοινωνία.

Το ψηφιακό κόμμα

Τα κόμματα επίσης, ως πολιτικοί οργανισμοί, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους επικοινωνίας και συμμετοχής του πολίτη, τις οργανωτικές τους δομές, τη δικτύωσή τους με κοινωνικές ομάδες, αλλά και να ανταποκριθούν στο συλλογικό αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία.
Ιδιαίτερα μέσα στις περιοριστικές συνθήκες που μπορεί να επιβάλει μια πανδημική κρίση, ένα κόμμα πρέπει να διατηρεί ζωντανά τα δίκτυά του, τη λογοδοσία προς τον πολίτη, καθώς και τον δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Στόχος του Κινήματός μας είναι να αξιοποιήσει τα μέλη, τους φίλους, αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει, με ένα κάλεσμα συλλογικής προσπάθειας για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση και την ψηφιακή ετοιμότητα.

H ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και επωφελής για όλους.

Όμως, πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας ξεκινάνε την ψηφιακή μετάβαση από πολύ χαμηλά. Η χώρα μας βρίσκεται στην 25η θέση σε σύνολο 27 κρατών μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index - DESI) για το 2021.

photoright

Mέσα από την πλατφόρμα digital society θα έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις σε δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν την τεχνολογία για να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη.

Συμμετέχω:

icon
Προτάσεις και δράσεις για την ψηφιακή κοινωνία σε τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας

(τοπική αυτοδιοίκηση, έξυπνες πόλεις, τουρισμός, αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, λιανεμπόριο, εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, μεταφορές, πολιτική προστασία, οικονομική ανάπτυξη, χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ - ταμείο ανάκαμψης κοκ)

icon
Υποστηριξη των τοπικών ομάδων, κομματικών δικτύων και κοινωνιών για τον εκδημοκρατισμό των τεχνολογιών

μέσα από τη διοργάνωση εργαστηρίων πολιτικής καινοτομίας, μεταφορά καλών πρακτικών, δημιουργία ανοικτού περιεχομένου για την αξιοποίηση στην πράξη των αναδυόμενων τεχνολογιών.

icon
Υλοποίηση πρότυπων δομών ψηφιακών και φυσικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα (phydigital)
με ιδέες, εργαλεία και πρωτοβουλίες.
icon
Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων

πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικής τεχνολογίας, συμμετοχής, διαφάνειας, ψηφιακής δημοκρατίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

icon

Κατάρτιση στελεχών στις ψηφιακές τεχνολογίες & την ψηφιακή επικοινωνία

icon

Εισηγητής σε ανοικτά σεμινάρια που αφορούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι τα ανοιχτά δεδομένα, big data, μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain κοκ.

Γίνε μέρος της ψηφιακής μετάβασης:

Θέλω να συμμετέχω!